Kahoot stellingen

 

Agendapunt 3 Subsidie VWS

BCMB wil op het symposium aandacht vragen voor de onafhankelijkheid, de kwaliteit en de integrale aanpak van cliëntondersteuners

Agendapunt 4 Visie op samenwerking professionele en vrijwillige cliëntondersteuners

Agendapunt 6 Bestuur

Lobby

Leren en ontwikkelen

Communicatie en ledenbinding